OMF TP MAP CIT

Oceń wpis

Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1186/1