O programie

TPM wpiera wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem cen transferowych – od identyfikacji zakresu obowiązków związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi przez zebranie i analizę informacji o transakcjach po wytworzenie spójnego systemu dokumentów oraz dostarczenie informacji zarządczej nt. obszaru cen transferowych w spółce oraz grupie podmiotów powiązanych.

 

Program Transfer Pricing Manager jest systemem informatycznym do zarządzania ryzykiem cen transferowych w spółkach i grupach podmiotów powiązanych.

TPM oparty jest na idei modułowości dokumentacji cen transferowych i potrzebie jej spójności na przestrzeni lat i w ramach grupy podmiotów powiązanych. Realizacja tej idei w praktyce pozwala na tworzenie dokumentów takich jak dokumentacja local file, master file oraz deklaracji jako elementów wynikowych, ściśle ze sobą korespondujących.

Wymienialne elementy w dokumentacji podatkowej

 

Transfer Pricing Manager jest programem pozwalającym w sposób zautomatyzowany, na zebranie, ocenę oraz analizowanie informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi.
Aplikacja pozwala ograniczyć czas oraz koszty związane z procesem przygotowania dokumentacji podatkowych cen transferowych oraz deklaracji TPR.

Program jest autorskim rozwiązaniem SWGK i nie ma swojego odpowiednika na polskim rynku.

Funkcjonalności programu Transfer Pricing Manager zaprojektowane są na bazie praktycznych doświadczeń zebranych przez Dział Cen Transferowych SWGK w toku kilkuset projektów związanych z zarządzaniem ryzykiem cen transferowych, realizowanych w ostatnich 19-nastu latach.

Program Transfer Pricing Manager:

  • ułatwia zarządzanie przygotowaniem dokumentacji cen transferowych: od identyfikacji transakcji, przez zebranie i analizę danych, aż po sporządzenie dokumentacji podatkowych
  • pozwala na znaczną automatyzację przygotowania dokumentacji dzięki opcjom tworzenia dokumentacji „czasowych” (dla kolejnych lat) oraz „lustrzanych” (dla drugiej strony transakcji) a także dzięki wykorzystaniu gotowych elementów dokumentacji (wzorce analiz funkcjonalnych);
  • systemowe powiązanie dokumentów w bazie programu TPM zapewnia spójność dokumentacji cen transferowych sporządzanych w ramach grupy,
  • umożliwia koordynację pracy zespołu odpowiedzialnego za sporządzanie dokumentacji – poprzez moduł zarządzania zadaniami oraz elastyczną konfigurację uprawnień użytkowników
  • pozwala na przechowywanie w bazie danych gotowych dokumentacji oraz wszystkich załączników (umów, porozumień, analiz i danych rynkowych) w dowolnym formacie (pliki PDF, JPG, pliki pakietu Microsoft Office)
  • posiada opcję importu danych finansowo-księgowych, co pozwala na zautomatyzowanie identyfikacji transakcji, dla których należy sporządzić dokumentacje
  • pozwala na elastyczne raportowanie na cele podatkowe i zarządcze poprzez tworzenie indywidualnie konfigurowanych raportów, zbudowanych z wybranych elementów znajdujących się w bazie danych programu
  • umożliwia bieżącą kontrolę stanu procesu dzięki informacjom zarządczym dostępnym z poziomu poszczególnych ewidencji oraz w ramach pulpitu menadżera
  • dostępny jest także z interfejsem w języku angielskim
  • dostosowany jest do aktualnych wymogów polskiego ustawodawstwa i zgodny z wytycznymi OECD w zakresie cen transferowych