Wyniki filtrowania:

admin / 26 lipca 2023, 13:44
Wprowadzenie Estoński CIT to system opodatkowania dochodów spółek, który został wprowadzony w Polsce w 2021 roku. Jest to system ryczałtowy, który polega...
admin / 26 czerwca 2023, 07:42
Przepisy odnośnie cen transferowych przez długi czas nie definiowały, jak należy rozumieć pojęcie transakcji kontrolowanej w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy...
admin / 14 stycznia 2019, 10:00
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej – zawarcie umowy spółki osobowej Zawarcie umowy spółki osobowej nie należy do zdarzeń jednorazowych niemających charakteru...
admin / 11 stycznia 2019, 12:00
Brak zastosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 (wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów) do kosztów usług kontroli i audytu wewnętrznego W ocenie...
admin / 14 grudnia 2018, 09:00
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki jawnej Pomiędzy Wnioskodawczynią jako wspólnikiem spółki jawnej a udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zachodziły w 2017...
admin / 2018-11-23 08:00:00
Uznanie Wnioskodawcy oraz FIZAN za podmioty powiązane. W związku z istnieniem bezpośredniego powiązania z posiadaczem certyfikatów inwestycyjnych FIZAN, należy stwierdzić, że Wnioskodawca...
admin / 30 października 2018, 12:00
Określenie, czy pomiędzy 100% akcjonariuszem TFI a Funduszami istnieją powiązania i czy wystąpi obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej Wnioskodawca jako 100% akcjonariusz TFI...
admin / 2018-08-10 12:00:00
Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej wraz z analizą danych porównawczych za rok 2017 (i kolejne lata) dla transakcji...
admin / 2018-08-02 12:00:00
Obowiązek sporządzenia uproszczonego sprawozdania na podstawie art. 45 ust. 9 (PIT TP) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jawna...