Wyniki filtrowania:

admin / 22 lipca 2019, 15:15
Pogłębiający się proces integracji gospodarek wielu państw związany jest także z rozwojem światowych korporacji. Są to między innymi ponadnarodowe grupy kapitałowe,...
admin / 18 marca 2019, 12:08
Prawidłowe udokumentowanie usług ma na celu wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi. Kwestie dotyczące...
admin / 18 marca 2019, 11:52
Safe harbours – uproszczone zasady rozliczeń Wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku zmiany w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych są wynikiem...
admin / 31 sierpnia 2018, 15:58
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują znowelizowane regulacje w zakresie cen transferowych, wprowadzające rewolucyjne zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach. Jedną z najbardziej znaczących...