Pomoc techniczna

TEL. 61 624 12 36

e-mail. pomoc.techniczna@dokumentacjepodatkowe.pl

Coś nie działa?
Infolinia techniczna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9.00-17.00

Zapytaj eksperta

TEL. 536 729 668

e-mail. konsultacje@dokumentacjepodatkowe.pl

Chcesz zapytać o ceny transferowe,
albo funkcje programu?
Konsultacja merytoryczna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9.00-17.00

Formularz kontaktowy

Wyślij zapytanie za pomocą formularza
  1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Hannna10 Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482706, e-mail:biuro@swgk.pl, nr tel. (61) 866 67 88[K1] (dalej także jako Spółka). więcej
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej lub odpowiedzi na Państwa zgłoszenia lub zapytania – w zależności od treści korespondencji.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – zgoda (działanie potwierdzające) w zakresie przesyłania ofert handlowych i/lub wysyłki ofert marketingowych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO - realizacja czynności przed zawarciem umowy lub realizacja umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. budowania pozytywnego wizerunku Spółki poprzez odpowiedzi na Państwa zapytania.
  4. Kategorie odbiorców danych osobowych: administracja Spółki w celu wykonania działań zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania działań związanych z właściwą realizacją umowy już zawartej oraz podwykonawcy Spółki w celu wykonania działań związanych z właściwą realizacją umowy już zawartej (jeśli dotyczy); w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług odbiorcą danych jest także dostawca narzędzia CRM, dostawca strony internetowej.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 2 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy lub do wyczerpania tematu będącego przedmiotem Państwa zapytania, zaś w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe, do momentu odwołania zgody.
  6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
  7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej lub odpowiedzi na Państwa zapytania.
  zwiń