Pomoc techniczna

TEL. 61 624 12 36

e-mail. pomoc.techniczna@dokumentacjepodatkowe.pl

Coś nie działa?
Infolinia techniczna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9.00-17.00

Zapytaj eksperta

TEL. 536 729 668

e-mail. konsultacje@dokumentacjepodatkowe.pl

Chcesz zapytać o ceny transferowe,
albo funkcje programu?
Konsultacja merytoryczna czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9.00-17.00

Formularz kontaktowy

Wyślij zapytanie za pomocą formularza
  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż Państwa dane osobowe będą znajdować się w naszej bazie danych. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest SWGK IT.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-101, ul. Chorzowska 108, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347986, NIP 6351808127 Kapitał zakładowy 109 500,00 PLN (dalej także jako Spółka).więcej
  2. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę :
  a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  b. podmiotom, którym Spółka powierzyła wykonywanie czynności przetwarzania danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów, czy firmom księgowym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla należytego wykonywania przez Spółkę usług. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę osobowych przysługuje Państwu:
  a. prawo dostępu do danych osobowych,
  b. prawo do sprostowania danych osobowych,
  c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na wysyłanie poczty e-mail, prosimy o wysłanie wiadomości na adres Administratora Danych Osobowych: biuro@swgk.pl a wszystkie Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od nas korespondencji zgodnie z wytycznymi RODO.
  3. Polityka plików cookies
  Szanując prywatność Użytkowników serwisów internetowych, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), Spółka wprowadza Politykę Ochrony Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.
  Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych („Serwis”), których operatorem jest SWGK IT.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-101, ul. Chorzowska 108, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347986, NIP 6351808127 Kapitał zakładowy 109 500,00 PLN.
  Zapewniamy, że stosując technologię cookies dokładamy najwyższej staranności w ochronie prywatności Użytkowników naszego serwisu. W tym celu przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa oraz standardów i najlepszych praktyk obowiązujących w środowisku internetowym.
  4. Postanowienia Ogólne
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.
  3. W ramach Serwisu zbierane są zarówno piki stałe jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy pliki sesyjne są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki..
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 2 powyżej, tj. do zawarcia umowy i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy lub do wyczerpania tematu będącego przedmiotem Państwa zapytania, zaś w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe, do momentu odwołania zgody.
  6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
  7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej lub odpowiedzi na Państwa zapytania.
  zwiń