Już 2044 podmiotów skorzystało z kalkulatora!

Kalkulator obowiązku

Sprawdź czy podlegasz obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej

  Kwota transakcji w roku podatkowym w PLN

  Rok podatkowy od

  Rok podatkowy może się różnić od roku kalendarzowego, co ma wpływ na kurs EUR przyjęty do przeliczania limitów wartości transacji

  Podmiot:

  Rodzaj transakcji:

  Kwota kapitału zakładowego

  Rodzaj transakcji:

  Rodzaj transakcji:

  Przychody podmiotu:

  Koszty podmiotu*:

  *Koszty podmiotu

  SPRAWDŹ