Wyniki filtrowania:

admin / 4 września 2023, 07:29
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa stanowi szerokie pojęcie, stosowane w wielu przypadkach, dotyczących reorganizacji działalności spółki bądź zmian w aktywach lub pasywach przedsiębiorstwa. W podejściu prawnym,...
admin / 4 marca 2019, 16:35
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap. nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf
admin / 4 marca 2019, 16:33
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych http://prawo.sejm.gov.pl/isap. nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf
admin / 2 stycznia 2019, 13:00
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych W dniu...
admin / 2019-01-02 12:00:00
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2509/1
admin / 2019-01-02 12:00:00
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych...
admin / 2019-01-02 11:00:00
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2479/1
admin / 2019-01-02 11:00:00
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych...
admin / 2019-01-02 08:00:00
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych...