Opieka merytoryczna

Opiekę merytoryczną nad programem sprawują biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy oraz księgowi z Grupy SWGK (dawniej HLB Sarnowski & Wiśniewski) .

Aplikacja jest podsumowaniem doświadczeń zebranych przez praktyków na podstawie kilkuset projektów, w ramach których specjaliści z Grupy SWGK przygotowali ponad 19.000 dokumentacji podatkowych dla swoich klientów.

Grupa SWGK to:

 • 19 lat doświadczenia w obszarze cen transferowych
 • Własne know-how stale rozwijane przez interdyscyplinarny zespół specjalistów
  w naszym Dziale Cen Transferowych
 • Ponad 19.000 dokumentacji podatkowych przygotowanych dla polskich
  i międzynarodowych grup kapitałowych
 • Doradztwo przy kilkudziesięciu kontrolach w zakresie cen transferowych (w trybie
  7-dniowym)
 • Autorzy publikacji o tematyce cen transferowych – szczegóły w bazie wiedzy
 • Autorskie rozwiązania IT wspomagających zarządzanie ryzykiem cen transferowych
  – także do dużych Grup Kapitałowych
 • Kompleksowa obsługa klienta – indywidualny dobór rozwiązań w zakresie usług
  i narzędzi IT (audyt ryzyka cen transferowych, sporządzanie i weryfikacja dokumentacji podatkowych, projektowanie polityki cen transferowych, projektowanie i weryfikacja zasad modelu rozliczeń usług koncernowych, analizy w zakresie restrukturyzacji działalności, dedykowane szkolenia, case study, specjalistyczne oprogramowanie offline i online).

Szukasz wsparcia w obszarze cen transferowych ? – skontaktuj się z nami

www.swgk.pl

 • Audyt obowiązku dokumentacyjnego

  Oferujemy weryfikację i identyfikację obowiązku dokumentacyjnego. W ramach audytu dokonamy identyfikacji występujących powiązań oraz realizowanych pomiędzy tymi podmiotami transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym....