Audyt obowiązku dokumentacyjnego

Oferujemy weryfikację i identyfikację obowiązku dokumentacyjnego. W ramach audytu dokonamy identyfikacji występujących powiązań oraz realizowanych pomiędzy tymi podmiotami transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

  • przeprowadzimy audyt cen transferowych stosowanych w grupie kapitałowej,
  • zidentyfikujemy transakcje, które powinny być objęte dokumentacją cen transferowych,
  • sporządzimy dokumentację cen transferowych na poziomie lokalnym (Local File) oraz na poziomie grupowym (Master File), również zweryfikujemy oraz dostosujemy posiadaną przez Klienta grupową dokumentację cen transferowych do potrzeb i wymagań lokalnych przepisów podatkowych,
  • przeprowadzimy analizę porównawczą (benchmark) transakcji z podmiotami powiązanymi, pomożemy w ustaleniu warunków rynkowych,
  • pomożemy ustalić politykę cen transferowych,
  • zapewniamy bieżące doradztwo prawno-podatkowe w zakresie cen transferowych,
  • zarządzamy ryzykiem cen transferowych.