Warunki licencjonowania

  • Program udostępniany jest na podstawie 3-letniej licencji z możliwością jej automatycznego odnowienia,
  • Podmioty powiązane z licencjobiorcą mają możliwość korzystania z oprogramowania na zasadzie sublicencji (podporządkowana licencji głównej),
  • Opłata licencyjna uiszczana jest w postaci miesięcznego abonamentu albo jednorazowo,
  • W ramach licencji Użytkownik może sporządzać nieograniczoną liczbę dokumentacji,
  • Liczba stanowisk w ramach jednej licencji jest nieograniczona,
  • Licencjodawca zapewnia szkolenie z obsługi w ramach wdrożenia programu,
  • W ramach opłaty licencyjnej Licencjodawca zapewnia wsparcie techniczne oraz aktualizacje oprogramowania.