Funkcje i zalety

Wszystko w jednym miejscu

Gotowe Elementy

Wzorce i szablony

Pomoc Kontekstowa

Elastyczne raportowanie

Import danych finansowych

CIT-TP na żądanie

Opieka merytoryczna

Aktualny stan prawny

Panel zarządczy

Korzyści

Wszystko w jednym miejscu

Program pozwala na gromadzenie i zarządzanie w jednym miejscu pełnym zestawem informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi.

 

Dokumentacja cen transferowych local file oraz master file powiązana jest z załączanymi kontekstowo materiałami źródłowymi takimi jak umowy, kalkulacje, notatki, analizy, etc. w dowolnym formacie (pliki PDF, JPG, pliki pakietu MS Office).

Gotowe Elementy

Program zgodnie z ideą modułowości pozwala na tworzenie w łatwy sposób dokumentacji cen transferowych przy wykorzystaniu już istniejących, gotowych elementów. Użytkownik definiując dane podmiotów oraz budując schematy analiz funkcjonalnych może korzystać z tych elementów wielokrotnie w różnych konfiguracjach. Program pozwala również na tworzenie dokumentów w oparciu o istniejące już dokumenty (dokumentacje lustrzane i czasowe, klonowanie dokumentów, zasilanie treścią z dokumentu wzorcowego).

 

Wzorce i szablony

TPM zawiera zestaw szablonów dokumentacji cen transferowych (local file, master file) do wykorzystania przez użytkowników. Każdy z szablonów pozwala na indywidualną jego konfigurację poprzez dodawanie własnych sekcji i pól a także poprzez zarządzanie ich układem.


 

Baza programu zawiera ponadto wzorce analiz funkcjonalnych, przygotowane przez SWGK do wykorzystania w tworzonych dokumentacjach cen transferowych. Wzorce analiz funkcjonalnych zawierają opisy funkcji, aktywów, ryzyk i kosztów dla wybranych rodzajów transakcji.

 

Analizy funkcjonalne prezentowane są w układzie relacyjnym odzwierciedlającym zależności pomiędzy poszczególnymi ciągami funkcji, aktywów, ryzyk i kosztów oraz ich hierarchię istotności.

 

Pomoc Kontekstowa

Transfer Pricing Manager oferuje rozbudowany system pomocy w tym pomoc kontekstową zawierającą wskazówki praktyczne i merytoryczne lokowane w strukturze formularzy i interfejsu.

 

Pomoc kontekstowa jest stale aktualizowana i rozbudowywana.

 

Elastyczne raportowanie

Program pozwala na elastyczne konfigurowanie raportów na potrzeby realizacji obowiązków dokumentacyjnych jak również na potrzeby zarządcze. Użytkownik ma możliwość zbudowania z elementów dostępnych w bazie programu indywidualnie skonfigurowanego zestawu informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

Raporty generowane są jako dokument Word oraz jako paczki .zip zawierające uporządkowane kontekstowo załączniki do raportu.

Import danych finansowych

Program pozwala na import danych finansowych w formie plików Excel. Zaimportowane dane pozwalają na automatyczne zbudowanie listy transakcji wraz z określeniem dotyczącego ich obowiązku dokumentacyjnego.

CIT-TP na żądanie

TPM pozwala na generowanie dokumentów wynikowych w postaci deklaracji CIT-TP powstającej w oparciu o dokumentację cen transferowych dla danego okresu podatkowego. Program obok możliwości generowania CIT-TP zawiera szereg widoków kontrolnych pozwalających na weryfikację zakresu informacji ujawnianych w deklaracji.

 

Opieka merytoryczna

Program rozwijany jest przez ekspertów SWGK specjalizujących się zarządzaniu ryzykiem cen transferowych w praktyce.

SWGK - Logo

SWGK to:

 • blisko 300 klientów w obszarze cenach transferowych,
 • 14 lat doświadczenia w obszarze cen transferowych,
 • własne know-how stale rozwijane przez interdyscyplinarny zespół specjalistów Działu Cen Transferowych
 • ponad 15.000 dokumentacji podatkowych przygotowanych dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych
 • doradztwo przy kilkudziesięciu kontrolach w zakresie cen transferowych (w trybie 7-dniowym)
 • autorzy publikacji o tematyce cen transferowych
 • kompleksowa obsługa klienta w obszarze cen transferowych – indywidualny dobór rozwiązań w postaci usług i narzędzi IT

Aktualny stan prawny

TPM uwzględnia aktualny stan prawny oraz wnioski wynikające z praktyki zarządzania ryzykiem cen transferowych. Program jest zgodny z wytycznymi OECD w zakresie cen transferowych uwzględnia również wnioski wynikające z prac w ramach inicjatywy BEPS.

Program jest aktualizowany i obsługuje konwencje wynikające z przepisów od 2001r. włącznie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2017r. zapewniając możliwość spójnej kontynuacji dokumentacji cen transferowych na przestrzeni lat.

Obecnie trwają prace związane z implementacją zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2019r.

Panel zarządczy

TPM jest jednym z elementów systemu zarządzania ryzykiem cen transferowych w spółce/grupie kapitałowej zapewniając spójność tworzonych dokumentów oraz sprawne zarządzanie ich treściami a także monitorując  stopień realizacji i terminowość w zakresie obowiązków na gruncie przepisów o cenach transferowych.

 

Jednym z istotnych modułów TPM jest moduł „Obowiązek” pozwalający na bieżące weryfikowanie zakresu prac do wykonania za wybrany okres podatkowy (zakres obowiązku dla podmiotu) jak również pozwalający na śledzenie postępów tych prac w ramach grupy podmiotów powiązanych.

Korzyści

Korzyści z wdrożenia programu Transfer Pricing Manager to:

 • Ograniczenie czasochłonności i kosztów procesu
 • Ograniczenie ryzyka cen transferowych dla organizacji
 • Proces pod pełną kontrolą dzięki automatyzacji i stałemu monitoringowi zarządczemu.
 • Efekt synergii i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu.
 • Weryfikacja spójności i kompletności tworzonych dokumentów.
 • Możliwość szybkiej reakcji w przypadku kontroli 7-dniowej.
 • Aktualny stan prawny