RMF CBC-R ZMIANA

Oceń wpis

Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 14 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/629/1