RMF CBC-R

Oceń wpis

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (CBC-R)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1176/1