RMF MAP CIT

Oceń wpis

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2474/1