RMF PIT-TP

Oceń wpis

Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1301