RMF TP MAP PIT

Oceń wpis

Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 10 września 2009 r.
w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/160/1267/1