RMF TP PIT

Oceń wpis

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

W dniu 31 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, które określa sposób i tryb oceny zgodności warunków ustalonych w transakcjach realizowanych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Rozporządzenie wskazuje kryteria, jakie powinny być spełnione w procesie badania porównywalności transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi oraz określa metody weryfikacji cen transferowych, za pomocą których należy takie badanie porównywalności wykonać. W rozporządzeniu wskazano również zasady badania porównywalności w transakcjach restrukturyzacji.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2502/1