RMF TP-R CIT

Oceń wpis

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2487/1