RMF TP-R PIT

Oceń wpis

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2515/1