RMF TPD CIT

Oceń wpis

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1753/1