RMF TPD PIT

Oceń wpis

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w RMF TPD PIT zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1752/1