0114-KDIP2-2.4010.145.2018.2.AZ

Oceń wpis

Czy PGK podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”

Czy PGK podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) dla transakcji zawieranych pomiędzy:
– spółkami będącymi członkami PGK a podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT z GK X., które nie są członkami PGK, a w których to X. S.A. bezpośrednio lub pośrednio posiada udział w kapitale równy lub większy niż 25%? – występuje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowych (podmioty te nie są już tylko powiązane przez Skarb Państwa)
– spółkami będącymi członkami PGK a podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT nie należącymi do GK X., w których Skarb Państwa bezpośrednio lub pośrednio posiada udziały w kapitale? – brak obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.

 

Przejdź do treści interpretacji