0114-KDIP2-2.4010.306.2017.1.AZ

Oceń wpis

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w stosunku do przepływów pieniężnych realizowanych pomiędzy Fundacją a spółkami powiązanymi

Fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z których dochód ten został osiągnięty. W momencie gdy transakcje dotyczą działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację pożytku publicznego znajdują zastosowanie przepisy o cenach transferowych. Fundacja prowadząca działalność gospodarczą jest bowiem podatnikiem, którego dotyczą przepisy podatkowe, a zatem również regulacje w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.

Przejdź do treści interpretacji