3063-ILPB1-3.4510.63.2016.2.MC

Oceń wpis

FIZAN jako podmiot powiązany

Wnioskodawca będzie kluczowym inwestorem FIZAN, bez którego FIZAN nie mógłby zostać powołany. Jednocześnie zarówno na etapie tworzenia FIZAN, jak i na etapie funkcjonowania los FIZAN będzie uzależniony od Wnioskodawcy.

Decyzja S o wycofaniu się z udziału w FIZAN oznaczać będzie w praktyce wycofanie aktywów (udziały spółek-lokat), co z kolei w przypadku braku innego niż S inwestora oznaczać będzie konieczność likwidacji FIZAN.

Z uwagi na powołane uwarunkowania można identyfikować wystąpienie pomiędzy Wnioskodawcą a funduszami FIZAN Spółek S i FIZAN NS powiązania o charakterze majątkowym w rozumieniu przepisów art. 11 UPDOP.

Przejdź do treści interpretacji