Limity w zakresie obowiązku dokumentacyjnego odnoszą się do kwot brutto

Oceń wpis

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 lutego 2018 roku (nr 0111-KDIB1-2.4010.460.2017.1.AW) odniósł się do kwestii tego czy przy ustalaniu obowiązku dokumentacyjnego należy brać pod uwagę kwoty netto (bez podatku VAT) czy też kwoty brutto (z podatkiem VAT).

Organ podatkowy wskazał, iż limity dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczą kwot brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

Fiskus podkreślił, że art. 9a ust. 1 ustawy o CIT odsyła do ustalania wysokości przychodów lub kosztów na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W związku z powyższym zamieszczenie wskazanych regulacji w ustawie o CIT, na gruncie której podatek VAT jest co do zasady neutralny, nie stanowi przesłanki do ustalenia wartości transakcji bez podatku od towarów i usług, tj. w wartości netto.

Jest to niestety kolejna niekorzystna interpretacja w zakresie ustalania czy regulacje dotyczące limitów transakcji stanowią o kwotach netto czy brutto. Fiskus, pomimo mocnych argumentów za przyjęciem iż właściwe byłoby stosowanie kwot netto, nadal rozstrzyga na niekorzyść podatników.

Szerzej o przedmiotowej kwestii będziemy pisać wkrótce.