Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w przepisach o cenach transferowych

Oceń wpis

W 2017 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło znaczące modyfikacje w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych, nakładając na przedsiębiorców konieczność wywiązania się z większości obowiązków wprowadzonych nowymi przepisami do końca marca każdego roku. Ze względu na zbieg tego terminu z innymi obowiązkami sprawozdawczymi u podatników (m.in. w zakresie sprawozdania finansowego) i duży nakład pracy dotyczących dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, Ministerstwo Finansów, poprzez Rozporządzenie z 14 marca 2018 roku[1], wydłużyło terminy na sporządzenie dokumentacji oraz sprawozdań CIT-TP/PIT-TP.

Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, iż będzie pracować nad przygotowaniem nowelizacji ustawy, która w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne podatników. W ciągu następnych miesięcy należy zatem spodziewać się kolejnych projektów ustaw, które – w zamyśle Ministerstwa Finansów – wprowadzać będą ułatwienia w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.

[1] Dz.U. z 2018 r., poz. 555