Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelacje poselskie w sprawie cen transferowych

Oceń wpis

Ministerstwo Finansów w dniu 7 lutego 2018 roku udzieliło odpowiedzi na 2 interpelacje poselskie (nr 18590 i 18591) dotyczące regulacji w zakresie cen transferowych.

W odpowiedzi na interpelację nr 18590 dotyczącą ustalenia, czy progi dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w przypadku podatkowych grup kapitałowych, należy odnosić do PGK jako całości, czy osobno do poszczególnych spółek wchodzących w skład PGK, Ministerstwo Finansów wskazało, iż określając progi dotyczące sporządzenia dokumentacji, punktem odniesienia powinien być PGK jako podatnik, a nie poszczególne spółki należące do PGK.

Z kolei w odpowiedzi na interpelację nr 18591, która dotyczyła kwestii okresu, który w przypadku spółki niebędącej podatnikiem CIT powinien być podstawą do określenia progów w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej, Resort finansów stwierdził, że punktem odniesienia powinien być rok obrotowy takiej spółki.