OECD ogłasza dodatkowe wskazówki odnoszące się do wdrażania BEPS

Oceń wpis

OECD ogłasza dodatkowe wskazówki odnoszące się do wdrażania BEPS

OECD opublikowała dodatkowe wskazówki w zakresie funkcjonowania BEPS, mające na celu  zapewnienie administracjom podatkowym pewności w odniesieniu do wdrażania sprawozdawczości według krajów – tzw. Country by Country Reporting  (działanie 13 BEPS).

Dodatkowe wytyczne odnoszą się m.in. do kwestii definicji całkowitych skonsolidowanych przychodów grupy. OECD opublikowało także kompletny zestaw wskazówek związanych ze sprawozdawczością CbC oraz stosowane obecnie zestawienie poglądów przyjmowanych przez jurysdykcje państw członkowskich, dotyczące kwestii, w których OECD pozwala na stosowanie alternatywnego podejścia.

 

Źródło:

http://www.oecd.org/tax/oecd-announces-further-developments-in-beps-implementation-february-2018.htm