OECD ogłasza nowe wskazówki w ramach BEPS Action 8-10

Oceń wpis

OECD ogłasza nowe wskazówki w ramach BEPS Action 8-10

21 czerwca 2018 roku OECD opublikowała nowe wskazówki w zakresie funkcjonowania BEPS, dotyczące podejścia do trudno dających się wycenić wartości niematerialnych w ramach BEPS Action 8 (Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles) oraz metody podziału zysków w ramach BEPS Action 10 (Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method).

Action 8

Nowe wskazówki w zakresie Action 8 ukierunkowane są na wypracowanie wspólnej interpretacji i praktyki wśród administracji podatkowych w zakresie stosowania korekt wynikających z zastosowania podejścia do trudno wycenianych wartości niematerialnych (HTVI). Wskazówki powinny poprawić spójność regulacji i zmniejszyć ryzyko podwójnego opodatkowania w wymiarze ekonomicznym poprzez przedstawienie zasad, które powinny leżeć u podstaw zastosowania podejścia HTVI. Dokument zawiera szereg przykładów w celu wyjaśnienia stosowania podejścia HTVI w różnych sytuacjach i odnosi się do interakcji między podejściem HTVI, a metodyką dostępu do procedury wzajemnego porozumienia w ramach obowiązującej umowy podatkowej.

Przedmiotowe wskazówki zostały formalnie włączone do wytycznych w sprawie cen transferowych jako załącznik do rozdziału VI.

Action 10

Dokument zawiera zmienione wytyczne dotyczące metody podziału zysków, opracowane w ramach BEPS Action 10. Zmienione wytyczne zachowują podstawowe założenie, że metoda podziału zysku powinna być stosowana tam, gdzie zostanie uznana za najbardziej odpowiednią metodę dla danego przypadku, ale znacznie rozszerza dostępne wytyczne. Powinno to pomóc w ustaleniu, kiedy można zastosować metodę podziału zysków. Zawiera również więcej wskazówek dotyczących stosowania samej metody, a także liczne przykłady, którymi mogą posiłkować się podmioty powiązane.

Wytyczne zostały formalnie włączone do wytycznych w sprawie cen transferowych, zastępując poprzedni tekst dotyczący metody podziału zysków transakcyjnych w rozdziale II.

BEPS nadal jedną z najistotniejszych kwestii

OECD przypomniała, że rozwiązanie problemu erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysku jest nadal kluczowym priorytetem rządów na całym świecie. W 2013 roku Kraje OECD i G20, działając na równych prawach, przyjęły 15-punktowy plan działania w celu wprowadzenia BEPS. W 2015 roku Pakiet środków BEPS został poparty przez liderów G20 i OECD. W celu zapewnienia skutecznego i spójnego wdrażania środków BEPS, w 2016 roku utworzono tzw. Inclusive Framework on BEPS. Obecnie liczy on 116 członków i łączy na równych prawach wszystkie zainteresowane kraje i jurysdykcje w Komisji do Spraw Budżetowych OECD.

Należy spodziewać się, że prace nad poszczególnymi działaniami w ramach BEPS będą trwały nadal oraz że kwestia walki z erozją podstawy opodatkowania i przerzucaniem zysków będzie budzić zainteresowanie coraz większej liczby państw.

 

Źródło:

http://www.oecd.org/ctp/oecd-releases-new-guidance-on-the-application-of-the-approach-to-hard-to-value-intangibles-and-the-transactional-profit-split-method-under-beps-actions-8-10.htm