Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne – Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Oceń wpis

Na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono wyjaśnienia w zakresie obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku przepisów dotyczących ograniczenia wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw.

Przypomnijmy, iż w znowelizowanych przepisach do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono nową regulację – art. 15e, którego zapisy ustanawiają kolejny limit istotny dla transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zgodnie ze wskazaną regulacją, przedsiębiorcy, na warunkach wskazanych w ustawie, nie mogą zaliczać do kosztów podatkowych wydatków na tzw. usługi niematerialne świadczone na ich rzecz przez podmioty powiązane.

W związku z nowymi przepisami pojawił się szereg wątpliwości interpretacyjnych. Ministerstwo Finansów poruszyło w wydanych wyjaśnieniach m.in. kwestię zakresu usług objętych oraz usług nieobjętych przedmiotowym ograniczeniem.

Szerzej o treści wyjaśnień Ministerstwa Finansów będziemy pisać wkrótce.