Pierwsze Forum ds. Cen Transferowych już 26 marca

Oceń wpis

Na dzień 26 marca 2018 roku wyznaczono termin pierwszego posiedzenia Forum ds. Cen Transferowych. Tematem przewodnim spotkania, które ma się odbyć w siedzibie Ministerstwa Finansów będzie znaczenie analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych.

Forum ma być okazją do dyskusji o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Ministerstwo Finansów zapowiada, iż spotkania będą się odbywać co najmniej raz na kwartał, co ma zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać praktyczne problemy w stosowaniu przepisów z zakresu cen transferowych.

Resort ma nadzieję, iż dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych pomoże w opracowaniu rozwiązań, które uwzględnią zarówno interes finansów publicznych, jak też będą zaakceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Uczestnictwo w Forum może zgłosić każdy przedsiębiorca. O wzięciu udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.