Posiedzenie robocze Forum Cen Transferowych już 2 lipca

Oceń wpis

Ministerstwo Finansów na dzień 2 lipca 2018 roku ustaliło termin posiedzenia roboczego Forum Cen Transferowych.

W związku z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym przyjęciem inicjatywy Forum Cen Transferowych, które odbyło się 12 kwietnia br., podjęto decyzję o formalnym utworzeniu Forum Cen Transferowych jako zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.

Forum ma być platformą dyskusyjną o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Ma to zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać problemy w stosowaniu przepisów z tego zakresu.

Ministerstwo Finansów ocenia, że publiczny dostęp do wyników prac Forum przyczyni się do zwiększenia pewności stosowania prawa w złożonym obszarze cen transferowych. Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych pomoże też w opracowaniu rozwiązań, które będą uwzględniać zarówno interes finansów publicznych, jak też będą akceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej.

Tematem posiedzenia będą praktyczne aspekty przygotowywania analiz benchmarkingowych. Uczestnictwo w spotkaniu ma charakter otwarty, zgłoszeń można dokonywać do 22 czerwca 2018 roku.