Prace Ministerstwa Finansów w związku z wydłużeniem terminów w zakresie dokumentowania transakcji

Oceń wpis

Jak informowaliśmy już wcześniej, 15 marca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, które m.in. przesuwa termin na złożenie CIT TP/PIT TP do końca września.  W związku z powyższą zmianą Ministerstwo Finansów w jednym z ostatnich wyjaśnień poinformowało, że prowadzone są prace nad umożliwieniem podatnikom składania CIT/TP lub PIT/TP w systemie e-Deklaracje odrębnie od zeznania podatkowego po terminie złożenia zeznania podatkowego (tj. w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu). W tym celu planowana jest zmiana rozporządzeń określających wzór CIT/TP i PIT/TP.

Tym samym, po wprowadzeniu ww. zmiany, złożenie CIT/TP lub PIT/TP w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego.

Dodatkowo, jak poinformowało Ministerstwo Finansów, trwają prace nad wydaniem praktycznego poradnika, w którym zostaną zgromadzone najczęściej pojawiające się pytania podatników w zakresie wypleniania CIT/TP i PIT/TP wraz z odpowiedziami.