Progi dokumentacyjne dla zagranicznego zakładu nierezydenta – Interpretacja ogólna Ministra Finansów

Oceń wpis

Minister Finansów wydał w dniu 26 marca 2018 r. kolejną interpretacje ogólną, wyrażającą stanowisko w zakresie interpretacji przepisów o cenach transferowych. Tym razem przedmiotem interpretacji było zagadnienie identyfikowania progów dokumentacyjnych dla zagranicznych zakładów położonych na terenie Polski, prowadzonych przez podatników będących nierezydentami. Minister Finansów stanął na stanowisku, iż w przypadku tego rodzaju podmiotów progi należy odnosić wyłącznie do przychodów lub kosztów, które można przypisać do działalności tego zakładu, nie zaś całego podatnika będącego nierezydentem. Jak stwierdził w omawianej interpretacji ogólnej Minister Finansów „ (…) Obowiązkiem dokumentacyjnym nie są zatem objęte wszystkie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju realizowane przez podatnika niemającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, a jedynie te, które związane są z jego zagranicznym zakładem położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…”