Projekt rozporządzenia o przedłużeniu terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz formularzy CIT-TP i PIT-TP

Oceń wpis

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w dniu wczorajszym projekt rozporządzenia przedłużającego terminy na przygotowanie dokumentacji podatkowej cen transferowych oraz na złożenie formularzy CIT-TP/PIT-TP.

Jak wspominaliśmy, przyczyną dla której Ministerstwo Finansów pracuje nad przedmiotowym aktem prawnym są problemy podatników związane z realizacją nowych obowiązków nałożonych na nich od 1 stycznia  2017 roku. Pierwotny termin zakładał bowiem przygotowanie dokumentacji podatkowych cen transferowych i formularzy CIT-TP/PIT-TP do końca marca, co zbiegało się w czasie z szeregiem innych obowiązków podatników, w tym m.in. z obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego. Nowy termin ma ułatwić podatnikom rzetelne przygotowanie powyższych dokumentów.

Termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej cen transferowych oraz na złożenie formularzy CIT-TP/PIT-TP zostanie wg. projektu rozporządzenia wydłużony do końca września 2018 roku.