Przedłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowej oraz CIT-TP i PIT-TP – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Oceń wpis

15 marca 2018 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Rozporządzenie jak sygnalizowano wcześniej wydłuża do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz oświadczenia o ich przygotowaniu, a także załączników CIT-TP i PIT-TP, a do rocznego zeznania podatkowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r.