Uproszczona procedura APA dla usług niematerialnych objętych limitem w zakresie kosztów uzyskania przychodów

Oceń wpis

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, resort planuje modyfikacje przepisów Ordynacji podatkowej w związku z pracami nad wprowadzeniem nowej procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych. Przedmiotowa procedura miałaby dotyczyć usług niematerialnych, objętych limitem wskazanym w obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku art. 15e ustawy o CIT. Procedura ta miałaby być tańsza dla przedsiębiorcy oraz mieć mniej sformalizowany charakter niż standardowa procedura w zakresie APA.

Resort Finansów będzie na bieżąco informował o postępie prac nad nowymi przepisami.