DCT.8201.5.2018

Oceń wpis

Ustalenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.

W niniejszej interpretacji w sposób kompleksowy wyjaśniono sposób ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny.

Przejdź do treści interpretacji