Ustawa STIR – Nowe kompetencje KAS

Oceń wpis

13 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z 24 listopada 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491), nazywana również ustawą STIR. Opisywany akt prawny przewiduje szereg rozwiązań, które potencjalnie mogą dotyczyć szerokiego grona podmiotów gospodarczych.
Ustawa wprowadza instrumenty, którymi będą mogły posługiwać się organy podatkowe w celu walki z wyłudzeniami podatku VAT. Na mocy ustawy, banki będą przekazywać informacje o rachunkach bankowych przedsiębiorców (tzw. podmioty kwalifikowane) i transakcjach przeprowadzanych za ich pośrednictwem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości KAS będzie miał możliwość zablokowania rachunku na 72 godziny (z opcją przedłużenia na 3 miesiące).
Dodatkowo, w związku z omawianą ustawą Ministerstwo Finansów udostępniło wykaz podmiotów, którym odmówiono rejestracji do VAT lub które wykreślono z rejestru podatników VAT. Wykazy te mają ułatwić przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów w aspekcie rzetelności prowadzonej przez nich działalności.