Utworzenie Forum do spraw Cen Transferowych – plany Krajowej Administracji Skarbowej

Oceń wpis

Szef krajowej Administracji Skarbowej planuje utworzenia Forum do spraw Cen Transferowych. Forum ma mieć charakter platformy dyskusyjnej i pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze. Celem Forum jest wymiana myśli pomiędzy administracją skarbową, a przedstawicielami środowisk biznesowych, która zmierzać ma do ułatwienie stosowania regulacji dotyczących cen transferowych. Zgodnie z jednym z założeń, Forum składać ma się głównie z członków reprezentowanych przez ekspertów spoza administracji skarbowej.