Wielostronna Konwencja BEPS wejdzie w życie 1 lipca 2018

Oceń wpis

1 lipca 2018 roku wejdzie w życie Wielostronna Konwencja dotycząca zapobieganiu erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków. Konwencja stanowi znaczący krok w międzynarodowych wysiłkach mających na celu aktualizację istniejących regulacji zawartych w dwustronnych umowach podatkowych i w założeniu zmniejszenie możliwości unikania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Jak wskazuje OECD, Konwencja jest pierwszym wielostronnym traktatem tego rodzaju, umożliwiającym jurysdykcjom przeniesienie wyników Projektu BEPS do istniejących dwustronnych umów podatkowych. Konwencja została opracowana w celu wzmocnienia istniejących umów podatkowych zawartych między stronami, bez potrzeby uciążliwych i czasochłonnych dwustronnych renegocjacji.

Projekt BEPS dostarcza rozwiązania dla rządów, ukierunkowane na likwidację luk w istniejących międzynarodowych regułach, które pozwalają korporacyjnym zyskom „znikać” lub sztucznie przenosić je do państw o niskich obciążeniach podatkowych, w których podatnicy nie prowadzą działalności lub działalność ta prowadzona jest na bardzo niewielką skalę.

Źródło:

http://www.oecd.org/tax/milestone-in-beps-implementation-multilateral-beps-convention-will-enter-into-force-on-1-july-following-slovenia-s-ratification.htm