Wnioski z II Forum ds. Cen Transferowych

Oceń wpis

W dniu 2 lipca 2018 roku odbyło się drugie posiedzenie Forum ds. Cen Transferowych. Tematem tego spotkania były praktyczne aspekty przygotowywania analiz benchmarkingowych. Podobnie jak w przypadku pierwszego posiedzenia Forum, także tym razem w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Uczestnicy posiedzenia zdecydowali o powołaniu dwóch grup roboczych, których zadaniem będzie opracowanie materiałów dotyczących zagadnień z zakresu cen transferowych.

Pierwsza z powołanych grup roboczych ma zająć się technicznymi aspektami przygotowywania analiz porównawczych. Zagadnienia, które mają być przedmiotem prac tej grupy to w szczególności:

 1. kryterium lokalności danych,
 2. kryterium dostępności danych porównawczych,
 3. możliwość wykorzystania danych wewnętrznych,
 4. możliwość wykorzystania danych ofertowych,
 5. stosowanie tzw. secret comparables,
 6. zasadność odrzucania podmiotów ze stratą,
 7. inne kryteria doboru i selekcji danych do próby,
 8. minimalna liczebność próby,
 9. wybór punktu z przedziału,
 10. aktualizacja analizy porównawczej,
 11. korekty

Z kolei druga grupa robocza ma za zadanie zająć się zagadnieniami związanymi z opisami zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi.

Rezultaty prac grup roboczych zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Forum przez osoby kierujące ich pracami.

Temat i zapowiedź III Forum Cen Transferowych

Uczestnicy II Forum mieli możliwość wskazania innych zagadnień, które powinny być przedmiotem prac na kolejnych posiedzeniach. Spośród proponowanych tematów największą liczbę głosów w ankiecie  zdobył temat: „Zastosowanie metod weryfikacji cen transferowych dla różnych rodzajów transakcji”. Kwestia ta będzie analizowana na kolejnym – III – posiedzeniu Forum ds. Cen Transferowych. Ministerstwo Finansów po raz kolejny dało zatem szansę uczestnikom Forum na wybranie tematu kolejnego posiedzenia. Praktykę taką należy ocenić pozytywnie, gdyż to właśnie podmioty które z cenami transferowymi mają styczność i problemy  na co dzień mogą wskazać, jakie zagadnienia budzą ich największe wątpliwości i o jakich kwestiach chcą rozmawiać.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, dokładny termin, agenda oraz inne szczegóły dotyczące III Forum Cen Transferowych zostaną opublikowane niebawem.