Wydłużenie terminów w zakresie dokumentacji cen transferowych a wypełnienie CIT-8 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Oceń wpis

15 marca 2018 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Przedmiotowy akt prawny wydłuża do końca września terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowej i na złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu a także na złożenie CIT TP/PIT TP.

W związku z powyższą zmianą terminów pojawiła się wątpliwość natury praktycznej dotycząca zaznaczenia poz. 24, 25 i 26 (informacja o obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, tzw. benchmarku oraz dokumentacji Master file) oraz poz. 33 i 34 (informacja o załączniku CIT TP oraz oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej) w zeznaniu rocznym CIT-8.

W celu wyeliminowania powyższych wątpliwości Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej kwestii. Jak wskazuje Resort finansów, jeśli podatnik jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej za rok podatkowy, to niezależnie od tego czy skorzysta z wydłużonego terminu na mocy rozporządzenia czy też nie, w składanym zeznaniu podatkowym zaznacza kwadrat „tak” (poz. 24 w CIT-8). Analogicznie powinni postąpić podatnicy obowiązani do sporządzenia analizy benchmarkingowej oraz dokumentacji Master file (poz. 25 i 26 w CIT-8).

Dodatkowo, podatnicy, którzy są obowiązani dołączyć do zeznania podatkowego uproszczone sprawozdanie CIT/TP i jednocześnie chcą skorzystać z przedłużonego terminu wynikającego z rozporządzenia, w składanym zeznaniu podatkowym zostawiają niewypełnioną rubrykę dotyczącą CIT/TP (poz. 33 w CIT-8). Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na dołączenie CIT/TP do zeznania podatkowego w momencie jego złożenia, wówczas zaznacza odpowiednią rubrykę w  zeznaniu podatkowym.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów wskazało, iż podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT są obowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i jednocześnie chcą skorzystać z przedłużonego terminu wynikającego z rozporządzenia nie załączają do składanego zeznania oświadczenia i dodatkowo w składanym zeznaniu podatkowym zaznaczają kwadrat „nie” (poz. 34 w CIT-8). Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na złożenie oświadczenia w momencie składnia zeznania podatkowego, wówczas przesyła to oświadczenie do właściwego urzędu  skarbowego i dodatkowo w składanym zeznaniu zaznacza kwadrat „tak” (poz. 34 w CIT-8). Złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporządzeniu nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego

Warto wskazać, iż Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło wzór przedmiotowego oświadczenia.