Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji podatkowych cen transferowych oraz złożenie CIT-TP, PIT-TP, a także oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych – projekt rozporządzenia

Oceń wpis

Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia, które ma wydłużyć termin na przygotowanie dokumentacji podatkowej cen transferowych, a także termin złożenia CIT-TP, PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Nowy, wydłużony termin ma wynieść 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego (obecnie jest to termin do złożenia zeznania rocznego) i dotyczyć będzie również obowiązku za 2017 rok.
Wskazywaną przyczyną prowadzenia opisywanych prac jest szereg problemów po stronie podatników związanych z właściwą realizacją nowych obowiązków w obszarze cen transferowych. Ze względu na ważny interes podatników, kierując się zasadą uproszczenia systemu podatkowego podjęto opisywane prace legislacyjne.
Przewidywany termin publikacji rozporządzenia to luty 2018 r.