Wzór oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji podatkowej

Oceń wpis

Jednym z obowiązków w zakresie cen transferowych, nałożonych obecnie na podatnika jest obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. W celu ułatwienia podatnikom składania takiego oświadczenia, Ministerstwo Finansów udostępniło przykładowy wzór takiego dokumentu, z którego podatnicy mogą skorzystać. Jednocześnie, jak wskazał Resort finansów, zamieszczony wzór oświadczenia nie stanowi wzoru urzędowego i przedsiębiorcy mogą składać oświadczenia też w innej formie, pod warunkiem że zapewnia ona zgodność z odpowiednimi przepisami.