Zmiana w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych kapitałowo

Oceń wpis

1 stycznia 2017 roku weszły w życie znowelizowane regulacje w zakresie cen transferowych. Zmiany, ukierunkowane na dostosowanie krajowego ustawodawstwa do przepisów międzynarodowych można określić jako rewolucyjne. Nowe przepisy wprowadziły szereg zmian w dotychczas obowiązujących regulacjach, takich jak np. modyfikacja sposobu ustalania transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym czy wprowadzenie podziału na dokumentację Master File czy Local File.

Jedną z istotniejszych modyfikacji obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku jest zmiana w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych kapitałowo. Co do zasady, do końca 2016 roku o podmiotach powiązanych kapitałowo mówiło się w przypadku gdy jeden podmiot posiadał w kapitale innego podmiotu co najmniej 5% udziałów. Od początku 2017 roku limit ten został podwyższony. Obecnie, posiadanie udziału skutkującego powstaniem obowiązku dokumentacyjnego oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.

Powyższą zmianę należy uznać za pozytywną, gdyż zmniejsza ona krąg podmiotów uznawanych za powiązane kapitałowo. W praktyce powoduje, iż nie będzie już obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji z udziałowcami mniejszościowymi, czyli takimi którzy posiadają mniej niż 25% udziałów (akcji) w danym podmiocie.