Zmiany w zakresie formularzy CIT

Oceń wpis

Zmiany w zakresie formularzy CIT – Projekt rozporządzenia Ministra Finansów

 Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Projektowany akt prawny obejmuje zmiany m.in. w zakresie formularzy CIT-8, CIT-AB (który ma zastąpić CIT-8A i CIT-8B) oraz CIT/PGK (nowy formularz adresowany do podatkowych grup kapitałowych.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, w zakresie cen transferowych projekt wprowadza zmiany dotyczące m.in.:

  • oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, raportowania obowiązku sporządzania analiz porównawczych,
  • raportowania obowiązku sporządzania tzw. master fila,
  • raportowania obowiązku sporządzania uproszczonego sprawozdania CIT/TP.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że kończy prace nad przygotowaniem projektu rozporządzenia zmieniającego formularze CIT/TP i PIT/TP, w związku z rozporządzeniem dotyczącym wydłużenia terminów na złożenie tych formularzy.