bibliografia

„Rekomendacje Forum Cen Transferowych – korekty”

Rekomendacje Forum Cen Transferowych dotyczące korekt cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej – wydane przez Grupę Roboczą nr 8 z dnia 5 listopada 2020 roku

„Podatki i opłaty”

WYDANIE II – uaktualnione w związku z nowelizacją Rozporządzenia o cenach transferowych z 17 czerwca 2013 r. oraz zmianami przepisów o cenach transferowych, wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku