bibliografia

„Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania płatności do odbiorców zagranicznych”

Wydawnictwo: Difin, 2012

Autorzy: Krzysztof Budasz, Wojciech Komer