Encyklopedia

Wyszukiwarka haseł

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

4 (80%) 2

jest to inicjatywa państw należących do OECD w zakresie wyeliminowania agresywnej optymalizacji podatkowej pozwalającej na całkowite uniknięcie bądź odroczenie w czasie obciążeń podatkowych. Wynikiem prowadzonych prac są standardy BEPS, które stanowią podstawę zmian polskich przepisów o cenach transferowych m.in. wprowadzenie Local File, Master File, CBC)